Priser

Priser for leie:

Gjesteplass pr. døgn og båt lenge under 10 meter Kr. 115,-

Gjesteplass pr. døgn og båt lenge over 10 meter Kr. 165,-

Leie over lenger perioder etter avtale med styret.

Tilgang til strøm, pr. døgn Kr. 50,-

Det er tilgjengelig 6 gjesteplasser for utleie

Bruk av sjøsetting rampe, pr. gang Kr. 50,-

Generell info for besøkende

Det finnes eget forenings hus som inneholder sanitæranlegg for besøkende.

Som besøkende vil du ha tilgang til søppelcontainere, ferskvann, sjøsettingrampe og strøm.

Vi har i dag 6 gjesteplasser som kan leies.